راه های ارتباطی با ما

ارتباط با اسمارت جو

  سوالات متدوال

  چطور می‌توانم سفارشم را پیگیری کنم؟
  وارد سایت اسمارت‌جو شوید. روی گزینه سفارش‌های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات می‌توانید سفارش خود را ببینید. می‌توانید در این قسمت روند آماده‌سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
  هزینه روش‌های ارسال با اشتراک چقدر است؟
  وارد سایت اسمارت‌جو شوید. روی گزینه سفارش‌های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات می‌توانید سفارش خود را ببینید. می‌توانید در این قسمت روند آماده‌سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
  چطور می‌توانم سفارشم را پیگیری کنم؟
  وارد سایت اسمارت‌جو شوید. روی گزینه سفارش‌های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات می‌توانید سفارش خود را ببینید. می‌توانید در این قسمت روند آماده‌سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
  چطور میتوانم سفارشم را لغو کنم ؟
  وارد سایت اسمارت‌جو شوید. روی گزینه سفارش‌های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات می‌توانید سفارش خود را ببینید. می‌توانید در این قسمت روند آماده‌سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.